Perkara yang dicuri tetapi tidak menyalahi undang-undang?

Soalan : Perkara yang dicuri tetapi tidak menyalahi undang-undang? Ia boleh dicuri dan polis tidak akan menangkap anda.

Jawapan : Cinta

Tags: